SSPX

FSSPX is de afkorting voor Fraternite Sacerdotale Saint-Pie X, een internationale priester gemeenschap wiens doel is om priesters te trainen en te ondersteunen in hun werkzaamheden. De opdracht was al voor een groot deel opgezet door ezCompany in Tilburg waarna ik de overige werkzaamheden mocht uitvoeren.

De website is een Drupal multisite waarbij met behulp van onder andere de domain module een opzet is gemaakt om verschillende type sites te maken met elk hun eigen inhoud. Er is een 'hoofdsite' voor het Generale Huis waarop algemene informatie staat. Een niveau lager liggen de district-websites voor de regio's (zoals Amerika, Canada, Zuid-Amerika, etc). Elk district heeft daaronder vervolgens weer scholen, priorijen en seminaries.

Elk niveau heeft zijn eigen soort site, waarbij inhoudstypes kunnen worden gebruikt (of juist niet) en met elk een eigen inrichting van de template zodat elk niveau een eigen look-n-feel heeft, maar toch op elkaar lijkt.

Het bijzondere aan dit project, naast de technische uitdaging, is het contact met de klant. Elke week is er een Skype gesprek waarin de voortgang wordt doorgesproken en de doelen voor de komende week worden gesteld. Deze prettige samenwerking resulteert in een fraaie technische oplossing waarin de klant sturend is. 

Project links


back_portfolio