NBD Biblion

De webshop van NBD Biblion was opgezet door een andere leverancier, maar door wederzijdse onvrede over de gang van zaken is de opdracht overgenomen door Appnovation. De wens van de klant was dat er een ontwikkelaar ter plaatse zou zijn, wat voor veel bedrijven niet de reguliere gang van zaken is (doorgaans komt de PO bij het bureau zitten en niet de ontwikkelaars bij de PO). Door mij in te huren en op locatie te plaatsen hebben we een goede consensus bereikt.

Er waren een aantal pijnpunten in de webshop, waaronder de product synchronisatie. Deze verliep gebrekkig en traag wat voor veel irritatie zorgde. Er zijn nl. een aantal kritische processen, zoals het publiceren van de weekaanbiedingen, die afhankelijk zijn van deze synchronisatie. Na onderzoek en overleg met de ontwikkelaar van het Oracle systeem hebben we een oplossing gevonden die de synchronisatie heeft versneld (met een factor 75) en daarnaast ook allerlei checks hebben ingebracht om te controleren dat de synchronisatie ook daadwerkelijk goed is gegaan.

Daarnaast was een veelgehoorde klacht afkomstig van de gebruikers van de webshop, de mensen die de bestellingen moeten invoeren. Het was niet duidelijk in de webshop of de titel in een bepaalde aanbieding zat, wat hiervan de opties waren of wat de levertijd en prijs waren (die zijn nl. afhankelijk van de aanbieding, inwerkwijze, etc).
Het proces voor het bestellen was best complex doordat er per titel moet worden aangegeven welke inwerkwijze men wil hebben. Eerst moest de titel worden toegevoegd aan het winkelmandje, daarna naar het winkelmandje navigeren, boek selecteren en in een overlay aangeven welke inwerkwijze voor welke vestiging besteld moest worden.

Dit was een tijdrovende klus met veel stappen en het voelde niet logisch. Samen met de Product Owner heb ik meerdere sessies en interviews gehouden bij de gebruikersgroep om te kijken wat men fijner vond. Er zijn een aantal voorstellen in Sketch gemaakt waar men doorheen kon klikken om zo tot een goede flow te komen. De flow die het beste scoorde bij de gebruikerstest is, na nog wat aanpassingen, uitgewerkt in het ontwerp. Op basis hiervan heb ik ook nog de user stories geschreven voor Appnovation waarna zij het verder hebben uitgewerkt.

Project links


back_portfolio