Meezun2en

De vorige site was niet door henzelf te onderhouden en de vraag kwam voor een dynamische site die op alle manieren zelf te beheren was. Dit hield (uiteraard) in dat er gebruik moest worden gemaakt van een CMS en zodoende is gekozen voor een oplossing o.b.v. Drupal 7. Na inventarisatie van de behoefte heb ik de inrichting van het CMS gemaakt zodat men al kon beginnen met het plaatsen van inhoud. Na het ontwerpen en theming is de site opgeleverd waarna al het tekst- en beeldmateriaal op de site is door Meezun2en zelf aan te passen is.

Project links


back_portfolio