Koninklijke Bibliotheek

Web-Beest

Voor de website van Bibliotheekinzicht moest een module worden ontwikkeld die de bezoeker in staat stelt een lijst te maken van ‘Mijn artikelen’. Normaliter zou hiervoor de Flag module worden ingezet, maar omdat de versie voor Drupal 8 nog in een alpha stadium zit wil men deze niet inzetten.

Om dit te verhelpen is een module ontwikkeld dit in grote lijnen dezelfde functionaliteit ondersteund, zij het in een meer uitgeklede vorm. Bij bepaalde inhoudstypen (keuze te configureren) wordt een icoon getoond waarmee de bezoeker het artikel in zijn/haar “Mijn artikelen” omgeving kan plaatsen. Op de overzichtspagina van “Mijn artikelen” worden alle artikelen getoond die zijn gemerkt.

De lijst met gemerkte artikelen wordt opgeslagen in een cookie (en/of gebruikmakend van HTML5 LocalStorage). Het voordeel is dat de bezoeker geen account hoeft te registreren en zodoende ver blijft van de Wet AVG. Het nadeel is dat de informatie op de locale computer / tablet wordt opgeslagen. Dit zorgt er voordat men niet op computer A een lijst kan opstellen en op computer B de lijst kan lezen.


Terug naar portfolio