ASN Bank: Een Ander Rendement

Info.nl

"Een Ander Rendement" is een project vanuit ASN Bank om mensen bewust te maken van wat hun belegging doet of wat men met het spaargeld kan doen. Alle inhoud, blokken en andere content-items van de site zijn te beheren middels inhoudstypen of custom beheerschermen met behulp van de Variable module.

Er is een 'tool' met een vragenlijst gebouwd waarmee de bezoeker informatie krijgt over wat voor soort beleggingsfonds goed bij zijn situatie zou passen. De weging van elke vraag en elk antwoord op elk fonds is apart te configureren door de klant.

De backend is ingericht met inspiratie van de "Tasty Backends" sessie van Jennifer Tehan tijdens de DrupalCon in Amsterdam. Dit houdt in dat de formulieren in de backend netjes in groepen en verticale tabs zijn onderverdeeld waardoor het geheel overzichtelijker en fijner te beheren is. 


Terug naar portfolio