Veld configuratie aanpassen van onopgemaakt naar opgemaakte tekst.

Soms moet je een veld van een content type aanpassen nadat het al gedefinieerd is en gebruikt wordt.

Als je dat via de admin pagina's doet, krijg je de foutmelding "Er zijn reeds gegevens voor dit veld in de database. De veldinstellingen kunnen niet meer gewijzigd worden.".

Het veld kan niet gewijzigd worden aangezien er al data in zit.

Een manier om het op te lossen is via een hook_update_N implementatie, in mijn geval om een veld van “Text (plain)” naar “Text (formatted, long)” aan te passen.

 $entityType = 'node';
 $fieldName = 'field_text';

 $database = \Drupal::database();
 $table = $entityType . '__' . $fieldName;
 $currentRows = NULL;
 $newFieldsList = [];
 $fieldStorage = FieldStorageConfig::loadByName($entityType, $fieldName);

 if (is_null($fieldStorage)) {
  return;
 }

 // Get all current data from DB.
 if ($database->schema()->tableExists($table)) {
  // The table data to restore after the update is completed.
  $currentRows = $database->select($table, 'n')
   ->fields('n')
   ->execute()
   ->fetchAll();
 }

 // Use existing field config for new field.
 foreach ($fieldStorage->getBundles() as $bundle => $label) {
  $field = FieldConfig::loadByName($entityType, $bundle, $fieldName);
  $newField = $field->toArray();
  $newField['field_type'] = 'text_long';
  $newField['settings'] = [];
  $newFieldsList[] = $newField;
 }

 // Deleting field storage which will also delete bundles(fields).
 $newFieldStorage = $fieldStorage->toArray();
 $newFieldStorage['type'] = 'text_long';
 $newFieldStorage['settings'] = [];

 $fieldStorage->delete();

 // Purge field data now to allow new field and field_storage with same name
 // to be created.
 field_purge_batch(40);

 // Create new field storage.
 $newFieldStorage = FieldStorageConfig::create($newFieldStorage);
 $newFieldStorage->save();

 // Create new fields.
 foreach ($newFieldsList as $nfield) {
  $nfieldConfig = FieldConfig::create($nfield);
  $nfieldConfig->save();
 }

 // Restore existing data in new table.
 if (!is_null($currentRows)) {
  foreach ($currentRows as $row) {
   $database->insert($table)
    ->fields((array) $row)
    ->execute();
  }
 }
back_snippet