Omleiding na login

Een redirect na login wordt vaak toegevoegd op hook_user_login, maar dat is niet juist. Dit zorgt er voor dat de andere hook_user_login implementaties niet worden uitgevoerd. Het is beter om deze redirect in een custom submit handler te zetten.

use Drupal\Core\Form\FormStateInterface;
use Drupal\Core\Url;

/**
 * Implements hook_form_FORM_ID_alter().
 */
function MY_MODULE_form_user_login_form_alter(&$form, FormStateInterface $form_state, $form_id) {
  $form['#submit'][] = 'MY_MODULE_user_login_form_submit';
}

/**
 * Custom submit handler for the login form.
 */ 
function MY_MODULE_user_login_form_submit($form, FormStateInterface $form_state) {
  $url = Url::fromRoute('');
  $form_state->setRedirectUrl($url); 
}
back_snippet