SSH via "Back to my Mac"

Wat is "Back to My Mac"?

"Back to My Mac" is een systeem van Apple waarmee je eenvoudig toegang hebt tot je apparaten. Dit kan zijn om te zien waar je apparaat is, maar ook om remote toegang te hebben om je apparaat te beheren. Op die manier is het bijv. mogelijk om op afstand je Airport te configureren of Screen Sharing te doen met een Mac op afstand. Maar ook kun je SSH toegang configureren via dit systeem om zo toegang tot je machine te krijgen.

"Back to My Mac" / SSH toegang instellen

Open "System Preferences" en klik op "iCloud". Vervolgens staat onderin de lijst "Back to My Mac" als optie. Vink deze aan en ga terug naar het overzicht. 

Kies nu voor "Sharing" en vink "Remote login" aan. Schrijf tevens de computernaam zonder ".local" op (bijv. MacBook-Pro.local wordt "MacBook-Pro"). 

Dat was stap 1.

SSH configureren

Stap 2 is het configureren van de SSH toegang. Allereerst moeten we het account-nummer achterhalen.

Open op de machine waar je naar toe wilt de terminal en type:

dns-sd -E

Je krijgt dan als output:

Timestamp Recommended Registration domain
11:28:29.116 Added (More) local
11:28:29.116 Added icloud.com
- > btmm
- - > members
- - - > 1234567890

Het getal "1234567890" is je account-nummer.

Om te kunnen SSH'en naar je remote Mac type je:

ssh -2 -6 gebruikersnaam@computernaam.[account-nummer].members.btmm.icloud.com

In het voorbeeld wordt dat dus

ssh -2 -6 gebruikersnaam@macbook-pro.1234567890.members.btmm.icloud.com

Aangezien ontwikkelaars van nature het DRY principe volgen is dit te vereenvoudigen. Voeg daarom aan ~/.ssh/config het volgende toe:

Host mac-remote
User username
HostName computername.1234567890.members.btmm.icloud.com
AddressFamily inet6
Protocol 2

En nu kun je "ssh mac-remote" gebruiken. 

back_blog