Sorteren op meerdere velden in een GraphQL query

Je kunt de resultaten van je GraphQL query sortere, maar de documentatie is niet heel duidelijk hoe je dat moet doen voor meerdere velden.

Sorteren op een enkel veld

sort: {
 order: ASC,
 fields: weight
}

Sorteren op meerdere velden

Je kunt een array definiëren voor velden en volgorde.

sort: {
 order: [DESC, ASC],
 fields: [parent, weight]
}

Mijn hele query om alle menu items op te halen van een bepaald menu:

{
 allMenuLinkContentMenuLinkContent(
  filter: {menu_name: {eq: "main"}, enabled: {eq: true}}
  sort: {fields: [drupal_parent_menu_item, weight], order:[DESC, ASC]}
 ) {
  edges {
   node {
    drupal_id
    drupal_internal__id
    title
    menu_name
    drupal_parent_menu_item
    link {
     uri
     title
    }
   }
  }
 }
}

 

back_blog