Drush en Features

Features is een veelgebruikte module om settings, inhoudstypen en allerlei andere zaken te exporteren naar code. Een nadeel van Features die te noemen is, is dat het niet bepaald vlot werkt. Hoe groter de site, des te trager is de UI van Features waarbij het haast ondoenlijk is om deze bij te werken. Het bijwerken van een feature kan echter ook via Drush waarbij de snelheid weer terug in het proces komt.

Component toevoegen aan een feature met drush

Drush kan gebruikt worden om componenten toe te voegen aan drush middels het features-export (fe) commando.

Stel dat je een view 'content_list' hebt die je wilt exporteren naar de feature 'fe_views':

drush fe -y fe_views views_view:content_list --version-increment

Hiermee heb je eenvoudig de view geexporteerd naar een feature. Als de feature nog niet bestond, wordt deze automatisch aangemaakt. 

Maar wat als je een field of een rule moet exporteren?

Beschikbare componenten

Een ander drush commando geeft een lijst met alle componenten die via features kunnen worden aangeroepen:

$ drush fc
Enter a number to choose which component type to list.
[0] : Cancel
[1] : all
[2] : ckeditor_profile
[3] : context
[4] : dependencies
[5] : field_base
[6] : field_instance
[7] : file_display
[8] : filter
[9] : image
[10] : language
[11] : menu_custom
[12] : menu_links
[13] : metatag
[14] : node
[15] : user_permission
[16] : user_role
[17] : variable
[18] : views_view
[19] : wysiwyg

Als je al weet welke component maar nog niet welk item, kun je de items oproepen via

$ drush fc node
Available sources
node:page
node:event Provided by: fe_event
node:lab Provided by: fe_labs
node:News Provided by: fe_news
node:partner Provided by: fe_partner
node:person
node:project Provided by: fe_project

Op deze manier exporteer je snel en eenvoudig nieuwe items in je feature.

En uiteraard moet je de overige handige commando's niet vergeten:

Alle features reverten:

drush fra

Alle features updaten:

drush fua

Een specifieke feature updaten:

drush fu fe_project

Alle features tonen:

drush fl 

back_blog